Tiedote Lainatori-lainapalvelun päättymisestä

 

Uusien Lainatori-kertaluottojen myöntäminen on päättynyt 25.10.2017. Avoimien Lainatori-kertaluottojen laskutus jatkuu normaalisti laskulla ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

Keskitymme jatkossa kehittämään joustavampia lainaratkaisuja, jotka vastaavat paremmin arjen vaihtuviin rahoitustarpeisiin. Voit jatkossa hakea Viikinkilaina.fi-joustoluottoa. Viikinkilaina joustoluotto on vakuudeton 100 - 2 000 euron jatkuva luotto. Lainahakemuksen täyttäminen on ilmaista, lainapäätöksen saat heti. Hyväksytyn lainapäätöksen jälkeen saat rahat tilillesi jopa vartissa! Viikinkilaina on joustavampi kuin perinteinen pikavippi. Tutustu ja hae Viikinkilaina.fi-joustoluottoa jo tänään.

 

Hae Viikinkilaina.fi joustoluottoa

 

Oletko Lainatori.fi asiakas?

Mikäli sinulla on kysyttävää Lainatori-kertaluotostasi, voit olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostitse: asiakaspalvelu@topfinance.fi.

 

Ystävällisin terveisin,

Top Finance Oy

Sopimusehdot

TOP FINANCE OY– KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Ehdot ovat voimassa 1.4.2016 alkaen

Luotonantaja: Top Finance Oy, Y-tunnus: 2362008-5 (jäljempänä luotonantaja)
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee kertaluottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

1. Luoton tiedot

Luoton määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, luoton järjestelypalkkion määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä luoton kokonaiskustannukset käyvät ilmi luottosopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Luoton hakeminen

Kertaluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä lainaehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

3. Luoton myöntäminen 

Kertaluotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 20-vuotta, jolla on suomalainen henkilötunnus ja osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään luotonantajan kertaluoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi.

Luotonsaaja vastaa luotonhaun yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Väärien tietojen antaminen saattaa olla rangaistava teko. Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi kertaluotto.

Tekemällä luottohakemuksen Luotonsaaja antaa suostumuksen tarkistaa luotonsaajan henkilö- ja luottotiedot Väestörekisterikeskuksen,  Suomen Asiakastieto Oy:n, Bisnode Finland Oy:n tai vastaavien tahojen ylläpitämistä henkilötietorekistereistä taikka muista vastaavista tietokannoista. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä.

Luotonantaja ilmoittaa kertaluottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti/tekstiviestillä. Luotonantajan kertaluoton hyväksymä luottohakemus yhdessä näiden ehtojen ja vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen kanssa muodostavat luotonantajan ja luotonsaajan välille luottosopimuksen.

Rahat siirtyvät luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli luotonsaajalla on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä:  Nordea, Osuuspankki, Aktia, Säästöpankki, Danske Bank, S-Pankki tai POP.

4. Luoton kiinteä korko

4.1 Luoton korko ilmoitetaan luottosopimuksessa sekä hinnastossa luottotuotteen kotisivuilla

4.2 Lainasta peritään kiinteää vuosikorkoa avoimelle pääomalle. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365/366:tta. EY-direktiivin 98/7/EY:n nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sekä kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 46,58%, joka sisältää kaikki lainasta aiheutuvat kulut ja palkkiot, kun lainan määrä on 4000 euroa ja laina-aika 24 kuukautta.

5. Luotosta perittävät maksut

5.1 Myönnetyn luottomäärän ja korkojen lisäksi luotonsaajalta veloitetaan luottosopimuksessa sekä hinnastossa luottotuotteen kotisivuilla ilmoitettu luoton järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien erien kanssa. Luoton järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.

5.2 Luotosta veloitetaan luottosopimuksessa sekä hinnastossa luottotuotteen kotisivuilla ilmoitettu kuukausittainen tilinhoitomaksu.

5.3 Jos luottoerän eräpäivää lykätään enemmän kuin 14 vuorokautta tai muutetaan luoton jäljellä olevaa maksuohjelmaa peritään toimenpiteestä kotisivuilla olevan hinnaston mukainen maksu.

5.4 Luotonsaajan muuttuneiden yhteystietojen hankkimisesta veloitetaan 10 euroa, mikäli luotonsaaja ei kohdan 11.6 mukaisesti itse ole niitä ilmoittanut.

5.5 Luotonsaajan on korvattava luotonajalle myös sellaiset kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen taikka luoton hoitoon tai järjestelyyn liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Luoton takaisinmaksu

Luotto maksetaan takaisin luottosopimuksen mukaisissa maksuerissä. Luotonantaja toimittaa lainanhakijalle tilisiirtolomakkeen, jolla maksuerä voidaan maksaa suoraan pankkiin. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa maksuerä ennen eräpäivää, sovittua maksuerää suurempi kertasuoritus tai koko jäljellä oleva velka ilman lisäkuluja, paitsi peruuttaessaan lainan kohdan ”Peruuttamisoikeus” mukaisesti. Sovitun, jo laskutetun maksuerän ylittävä osa lyhentää jäljellä olevaa velkapääomaa velan loppupäästä, eikä siten vapauta tulevien maksuerien suorittamisesta. Sopimuksen mukaisia maksueriä suuremmat lyhennykset lyhentävät laina-aikaa sekä pienentävät asiakkaalle koituvia korkokuluja.

7. Luottosopimuksen irtisanominen

Luotonsaaja voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään heti.

Luotonantaja voi irtisanoa luottosopimuksen päättymään yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimuksen päätyttyä luotto on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen irtisanomishetkellä voimassa olevia luottoehtojen noudattaen.

8. Luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt lyhennyserän maksamisen siten, että takaisinmaksaminen on viivästynyt vähintään kuukauden, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos luotonsaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Luotonantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos luotonsaaja on antanut luottoa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

8.1 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7. luvun 34. pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

8.2 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

9. Luotonsaajan peruuttamisoikeus

9.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

• luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

• ilmoitus peruuttamisesta

• paikka ja päiväys

• luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan postiosoitteeseen:

Top Finance Oy
Linnankatu 13a B 33
20100 Turku

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut luotonsaajan käytettävissä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

10. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

11. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

11.1 Mikäli luottosopimus irtisanotaan kohdan 7 mukaisten luotonsaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään luotonantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

11.2 Luotonsaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää.  Lainansaajan tulee tässä tapauksessa maksaa myös kaikki lainan kulut, mukaan lukien lainan järjestelypalkkio kokonaisuudessaan.

12. Muut ehdot

12.1 Luotonsaaja valtuuttaa luotonantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä luotonsaajasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia:

1. työsuhde

2. väestörekisteritiedot

3. verotiedot

4. muut lainat.

12.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee luottosopimuksesta.

12.3 Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee luotonsaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

12.4 Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4. pykälän 2. momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

12.5 Luotonantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

12.6 Luotonsaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista luotonantajalle. Luotonsaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Luotoantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Luotonantajalla on oikeus veloittaa luotonsaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli luotonsaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

12.7 Luotonsaajan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli luotonsaaja suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

13. Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Luottosopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

14. Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

15. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

16. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.

Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta, Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki, puh.029 566 5200 www.kuluttajariita.fi. Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Luottosopimuksen ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.